Ondernemersvereniging Oosterhout

Vijf Eiken & Heihoef
Contact

samen sta je sterker

Over ons

Op uw bedrijvenpark is al een aantal jaren Ondernemersvereniging Vijf Eiken & Heihoef actief. Wij spannen ons in om de kwaliteit, veiligheid en uitstraling van uw bedrijvenpark te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Daarnaast hechten wij er veel waarde om elkaar als buurondernemer te leren kennen, elkaar te helpen en onderlinge samenwerking te bevorderen. Beter een goede buur dan een verre vriend!

Een aantal speerpunten

Onze ambities

De ondernemersvereniging wil in de toekomst meer successen kunnen boeken. Successen die eraan bijdragen dat u in een veilige, representatieve en duurzame werkomgeving kunt ondernemen.

Veiligheid

Leefbaarheid & onderhoud

Duurzaamheid

Communicatie