Home

Ambities om het gezamenlijke belang van de ondernemers te behartigen. Belangen die voor alle betrokken partijen een win-win situatie opleveren wat ten goede komt aan de leefbaarheid en het ondernemerschap op het bedrijventerrein.

 

Op het lijstje van onze ambities staat o.a. het realiseren van een nieuwe website

Daar wordt op dit moment aan gewerkt door ons IT-team. Tot die tijd houden we het even eenvoudig en informatief. 

De bedrijvenvereniging OVVE & HEIHOEF en de gemeente Oosterhout zijn het er over eens dat het goed is als ondernemers verenigd zijn in een sterk collectief. Dit maakt het makkelijk om nauw contact met elkaar te houden en snel informatie uit te wisselen, maar zorgt er tevens voor dat we met elkaar efficiënt en effectief kunnen werken aan gezamenlijke opgaven en kansen. We zien dat het ondernemers ook veel kan brengen. Gezamenlijke inkoop, collectieve inzet op beveiliging of duurzaamheid, het aantrekken van personeel, promotionele activiteiten en een netwerk. 

Kortom ‘samen sta je sterker’.

Als bedrijvenvereniging hebben we met elkaar voldoende uitdagingen die omgezet kunnen worden in projecten. Uw lidmaatschap is hierin van groot belang om het bestaansrecht van de bedrijvenvereniging te kunnen blijven waarborgen en de ondernemersbelangen om te zetten naar acties! 

Bent u gevestigd op de Vijf Eiken of Heihoef en wilt u graag lid worden, een persoonlijk gesprek of nadere informatie meldt u zich dan aan via info@vijfeiken-oosterhout.nl 

Dank voor uw betrokkenheid en wellicht tot ziens op onze eerst volgende bijeenkomst.

Bestuur OVVE & Heihoef

Ludwig Segers / Segers Internationaal Transport Oosterhout                                                                                                                                                                                                         Voorzitter