Samen sta je sterker

Onze ambities

De  ondernemersvereniging wil in de toekomst meer successen kunnen boeken. Successen die eraan bijdragen dat u in een veilige, representatieve en duurzame werkomgeving  kunt ondernemen. Uw werkomgeving is immers het eerste visitekaartje aan uw klanten, leveranciers maar ook uw eigen personeel. Dit doen we door deze zaken vanuit het collectief aan te pakken en het bedrijfsleven te betrekken bij alles wat er op het bedrijvenpak reilt en zeilt. Het gaat immers om uw belang!

Veiligheid

 • Collectieve camerabeveiliging
 • Aandacht voor verkeersveiligheid en ontsluiting bedrijventerrein
 • Invoering Parkmanagement met daarbij een centraal aanspreek- en meldpunt
 • Invoering Keurmerk Veilig Ondernemen

Communicatie

 • Stimuleren van lokaal ondernemerschap, ken uw collega-ondernemers
 • Een eigen besloten communicatieplatform
 • Jaarlijkse ondernemers- en themabijeenkomsten
 • Collectief inkoopvoordeel

Veiligheid

 • Collectieve camerabeveiliging
 • Aandacht voor verkeersveiligheid en ontsluiting bedrijventerrein
 • Invoering Parkmanagement met daarbij een centraal aanspreek- en meldpunt
 • Invoering Keurmerk Veilig Ondernemen

Communicatie

 • Stimuleren van lokaal ondernemerschap, ken uw collega-ondernemers
 • Een eigen besloten communicatieplatform
 • Jaarlijkse ondernemers- en themabijeenkomsten
 • Collectief inkoopvoordeel

Leefbaarheid & onderhoud

 • Nette entreeborden en bewegwijzering
 • Beheersing parkeerplaats Karolusstraat
 • Aandacht voor onderhoud groenvoorziening

Duurzaamheid

 • Verduurzamen en toekomstbestendig maken van ons bedrijvenpark vanuit project Grote Oogst.

Lees meer over

De oprichting van een BIZ

Uitgangspunt is om in 2023 een Bedrijven Investeringszone (BIZ) op te richten voor de komende 5 jaren.